Antall - Svenske 1,102 Antall - Svenske 496 Antall - Svenske 675 Antall - Svenske 1,945 Antall - Svenske 2,885 Antall Danske 4,404 Antall Danske 3,287 Antall Danske 4,376 Antall Danske 4,589 Antall Danske 5,599 Antall Austria 6,346 Antall Austria 6,653 Antall Austria 6,032 Antall Austria 5,116 Antall Austria 6,145 Antall Australia 6,625 Antall Australia 6,744 Antall Australia 5,930 Antall Australia 4,218 Antall Australia 4,737 Antall Tyrkia 1,823 Antall Tyrkia 1,841 Antall Tyrkia 1,956 Antall Tyrkia 1,260 Antall Tyrkia 2,325 Antall China 1,355 Antall China 1,255 Antall China 1,596 Antall China 1,113 Antall China 1,134 Antall Japan 1,589 Antall Japan 1,484 Antall Japan 1,621 Antall Japan 1,516 Antall Japan 1,184 Antall Russiske 1,527 Antall Russiske 1,165 Antall Russiske 1,722 Antall Russiske 3,175 Antall Russiske 3,336 Antall Israel 3,428 Antall Israel 3,029 Antall Israel 3,514 Antall Israel 3,124 Antall Israel 2,917 Antall Irske 1,729 Antall Irske 1,903 Antall Irske 1,154 Antall Irske 1,405 Antall Irske 1,654 Antall Canadiske 6,645 Antall Canadiske 7,305 Antall Canadiske 5,608 Antall Canadiske 5,306 Antall Canadiske 4,610 Antall Sveitsere 6,836 Antall Sveitsere 6,456 Antall Sveitsere 6,268 Antall Sveitsere 5,800 Antall Sveitsere 5,848 Antall Franske Franske 33,429 Antall Franske Franske 14,839 Antall Franske Franske 27,978 Antall Franske Franske 15,744 Antall Franske Franske 30,177 Antall Benelux Benelux 19,292 Antall Benelux Benelux 16,839 Antall Benelux Benelux 22,438 Antall Benelux Benelux 16,604 Antall Benelux Benelux 17,934 Antall Italia Italia 23,017 Antall Italia Italia 23,705 Antall Italia Italia 24,716 Antall Italia Italia 19,871 Antall Italia Italia 23,838 Antall USA 48,985 Antall USA 50,554 Antall USA 33,040 Antall USA 29,672 Antall USA 23,745 Antall Spania Spania 32,878 Antall Spania Spania 33,173 Antall Spania Spania 28,867 Antall Spania Spania 35,252 Antall Spania Spania 26,546 Antall Britiske 123,215 Antall Britiske 106,698 Antall Britiske 110,118 Antall Britiske 129,014 Antall Britiske 96,678 Antall Tyske Antall Tyske 146,733 Antall Tyske Antall Tyske 153,298 Antall Tyske Antall Tyske 123,773 Antall Tyske Antall Tyske 153,688 Antall Tyske Antall Tyske 161,916